دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350206      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ يکشنبه ۱ شهريور تعداد بازدید : 1065

اخبارو اطلاعیه | برگزاری شورای آموزشی بیمارستان ضیاییان با حضور دکتر امینیان

برگزاری شورای آموزشی بیمارستان ضیاییان با حضور دکتر امینیان
به همت واحد آموزش شورای آموزشی بیمارستان ضیاییان امروز مورخ31 مردادماه سالجاری با حضور دکتر امینیان" مسئول آموزش بالینی دانشکده پزشکی پردیس بین الملل " برگزارشد...

 

به همت  واحد آموزش شورای آموزشی بیمارستان ضیاییان امروز مورخ31 مردادماه سالجاری با حضور دکتر امینیان" مسئول آموزش بالینی  دانشکده پزشکی پردیس بین الملل " برگزارشد.

دراین جلسه که با حضور ریاست ، معاون آموزشی، روسای بخشها  و مسئولین آموزشی   تشکیل شد مسایل مربوط به ادغام پردیس ، اعضای هیات علمی پردیس و پایان نامه ها  مطرح شد.

درادامه دکترامینیان به سوالات حاضرین  پاسخ دادند.