دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350245      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ دوشنبه ۹ شهريور تعداد بازدید : 937

اخبارو اطلاعیه | برگزاری کارگاه آموزشی موضوع کاربرد سلولهای بنیادی درکلینیک در بیمارستان ضیاییان

برگزاری کارگاه آموزشی موضوع کاربرد سلولهای بنیادی درکلینیک در بیمارستان ضیاییان
به همت واحد آموزش کنفرانس علمی این هفته بیمارستان ضیاییان امروز مورخ 9 شهریور ماه سالجاری با موضوع کاربرد سلولهای بنیادی درکلینیک برگزارشد...

 

به همت واحد آموزش  کنفرانس علمی این هفته بیمارستان ضیاییان امروز مورخ 9 شهریور ماه سالجاری  با موضوع کاربرد سلولهای بنیادی درکلینیک برگزارشد.

دراین جلسه که مدرس آن  خانم دکترمدنی از مسئولین محترم پژوهشگاه رویان  بودند، اساتید متخصص ،  کاراموزان وکارورزان حضورداشتند .