دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350251      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۱ شهريور تعداد بازدید : 944

اخبارو اطلاعیه | برگزاری ژورنال کلاب دربیمارستان ضیاییان

برگزاری ژورنال کلاب دربیمارستان ضیاییان
به همت واحد آموزش ژورنال کلاب بیمارستان ضیاییان با موضوعHexavalent vaccines for immunization in pediatric age درتاریخ 11شهریورماه سال94 درسالن اجتماعات برگزارشد...

به همت واحد آموزش  ژورنال کلاب  بیمارستان ضیاییان  

با موضوع Hexavalent vaccines for immunization in pediatric age درتاریخ 11شهریورماه سال94 درسالن اجتماعات برگزارشد.

دراین جلسه که متخصصین گروههای مختلف، کارآموزان وکارورزان حضورداشتند، اینترن دکتر هاشمی  به همراه دکترشریعت پناهی متخصص اطفال ومسئول آموزش گروه تخصصی اطفال به بیان مطالب پرداخته ودرادامه اساتید گروههای مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند.