دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350259      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ يکشنبه ۱۵ شهريور تعداد بازدید : 1051

اخبارو اطلاعیه | برگزاری دفاعیه از پایان نامه دکتری حرفه ای دربیمارستان ضیاییان

برگزاری دفاعیه از پایان نامه دکتری حرفه ای دربیمارستان ضیاییان
برگزاری دفاعیه از پایان نامه دکتری حرفه ای دربیمارستان ضیاییان ...

دفاع از پایان نامه دکتری حرفه ای با عنوان میزان آگاهی متخصصین اطفال وکارکنان مراکزبهداشتی ودرمانی درتشخیص وغربالگری اوتیسم  درتاریخ 29 شهریورماه سالجاری  راس ساعت 8 صبح  دربیمارستان ضیاییان برگزارخواهدشد. این پایان نامه متعلق به  خانم رزیتا رمقی دانشجوی پزشکی پردیس بین الملل  می باشد.

از اساتید و دانشجویان دعوت می گردد جهت شرکت وحضور در مراسم دفاعیه  درتاریخ مذکور درسالن آمفی تئاتربیمارستان ضیاییان حضوربهم رسانند.