دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350269      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۶ شهريور تعداد بازدید : 1196

اخبارو اطلاعیه | برگزاری پانل تغییرسبک زندگی دربیمارستان ضیاییان

برگزاری پانل تغییرسبک زندگی دربیمارستان ضیاییان
به همت واحدآموزش پانل این هفته بیمارستان ضیاییان با موضوع تغییرسبک زندگی درتاریخ 16شهریورماه سالجاری برگزارشد...

به همت واحدآموزش پانل این هفته بیمارستان ضیاییان با موضوع تغییرسبک زندگی درتاریخ 16شهریور ماه سالجاری  برگزارشد.

دراین جلسه که گردانندگان آن دکترامیدی ، دکتر مجتهدی و دکتر هاشمی بودند ، اساتید متخصص گروههای مختلف  ، کارورزان وکارآموزان  حضورداشتند.