دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350278      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ شنبه ۲۱ شهريور تعداد بازدید : 970

اخبارو اطلاعیه | برگزاری کنفرانس دانشجویی با موضوع هزاره سوم دربیمارستان ضیاییان

برگزاری کنفرانس دانشجویی با موضوع هزاره سوم دربیمارستان ضیاییان
به همت واحد آموزش کنفرانس دانشجویی این چهارشنبه بیمارستان ضیاییان مورخ 18شهریور سال94 اختصاص یافت به نسل هزاره....

به همت واحد آموزش کنفرانس دانشجویی این چهارشنبه بیمارستان ضیاییان  مورخ 18شهریور سال94 اختصاص یافت به  نسل هزاره.

دراین کنفرانس که  توسط دکتر روزرخ اینترن جراحی  برگزارشد ، اساتید آموزشی ، کارآموزان وکارورزان حضورداشتند.