دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350279      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ شنبه ۲۱ شهريور تعداد بازدید : 896

اخبارو اطلاعیه | قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو
قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو...

جلسه آموزشی مشترک بین گروههای تخصصی  توسط گروه نورولوژی درتاریخ

سه شنبه 94/06/24  تشکیل مییشود.

                                                                                                                       case : آقای 76 ساله با افت سطح هوشیاری

زمان:14-13

مکان :سالن کنفرانس مرکز توسعه