دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350292      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ دوشنبه ۲۳ شهريور تعداد بازدید : 986

اخبارو اطلاعیه | برگزاری کنفرانس علمی هفتگی بیمارستان ضیاییان با موضوع نحوه برخوردباآتاکسی

برگزاری کنفرانس علمی هفتگی بیمارستان ضیاییان با موضوع نحوه برخوردباآتاکسی
به همت واحد آموزش کنفرانس علمی این هفته بیمارستان ضیاییان درتاریخ 23شهریور ماه با موضوع نحوه برخوردباآتاکسی برگزارشد...

به همت واحد آموزش کنفرانس علمی این هفته بیمارستان ضیاییان  درتاریخ 23شهریور ماه با موضوع نحوه برخوردباآتاکسی برگزارشد.

دراین جلسه که مدرس آن دکتروهابی " متخصص مغزواعصاب" بودند،  اساتید و اینترنها حضورداشتند.

درادمه مسئول کتابخانه بیمارستان خانم اسداللهی نحوه کاربا کتابخانه دیجیتال دانشگاه را به طور مبسوط برای اساتید متخصص بیان نمودند.