دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350359      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ شنبه ۴ مهر تعداد بازدید : 836

اخبارو اطلاعیه | قابل توجه دانشجویان ورودی 86

قابل توجه دانشجویان ورودی 86
قابل توجه دانشجویان ورودی 86...

قابل توجه دانشجویان ورودی 86

دانشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه ی خود تا تاریخ 15 مهر ماه را دارند موظفند تاریخ دفاع خود را حداقل یک هفته قبل از دفاع به واحد پژوهش سرکار خانم اکبری تحویل نمایند. در غیر اینصورت عواقب ناشی از عدم حضور ناظر در روز دفاع به عهده شخص دانشجو می باشد.