دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350377      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ سه شنبه ۷ مهر تعداد بازدید : 885

اخبارو اطلاعیه | برگزاری جلسات منظم اعتبار بخشی آموزشی دربیمارستان ضیاییان

برگزاری جلسات منظم اعتبار بخشی آموزشی دربیمارستان ضیاییان
برگزاری جلسات منظم اعتبار بخشی آموزشی دربیمارستان ضیاییان ...

درراستای اعتبار بخشی آموزشی بیمارستانهای آموزشی  ، جلسات تکمیل مستندات  توسط اعضای هیات علمی بیمارستان به همراه کارشناسان مربوطه در حضور هیات رییسه بیمارستان ضیاییان  برگزار می شود.