دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350378      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ سه شنبه ۷ مهر تعداد بازدید : 914

اخبارو اطلاعیه | کنفرانس علمی این هفته بیمارستان ضیاییان درتاریخ 6 مهرماه سالجاری برگزارشد.

کنفرانس علمی این هفته بیمارستان ضیاییان درتاریخ 6 مهرماه سالجاری برگزارشد.
کنفرانس علمی این هفته بیمارستان ضیاییان درتاریخ 6 مهرماه سالجاری با موضوع Breast Cancer ، اسکرینینگ ودرمان آن برگزارشد...

کنفرانس علمی این هفته بیمارستان ضیاییان درتاریخ 6 مهرماه سالجاری با موضوع  Breast Cancer ، اسکرینینگ ودرمان آن  برگزارشد.

دراین کنفرانس که مدرس آن دکترجهانگیری متخصص جراحی عمومی و دکتر امیدی متخصص قلب وعروق بودند اساتید گروهای تخصصی و کارورزان وکارآموزان پزشکی حضورداشتند.