دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350380      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ سه شنبه ۷ مهر تعداد بازدید : 977

اخبارو اطلاعیه | قابل توجه دانشجویان محترم ورودی 88 و 87

قابل توجه دانشجویان محترم ورودی 88 و 87
قابل توجه دانشجویان محترم ورودی 88 و 87...

قابل توجه دانشجویان محترم ورودی 88 و 87

دانشجویان محترم ورودی های 88 و جامانده های 87 که تا کنون عنوان پایان نامه ی خود را به واحد پژوهش دانشکده پزشکی پردیس بین الملل (خانم اکبری) تحویل نداده اند موظفند تا تاریخ 29 مهر ماه سال جاری عنوان خود را به این واحد تحویل نمایند. در غیر اینصورت عواقب ناشی تماماً به عهده ی شخص دانشجو می باشد. لازم بذکر است تاریخ فوق قابل تمدید نمی باشد.