دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350385      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ شنبه ۱۱ مهر تعداد بازدید : 945

اخبارو اطلاعیه | برگزاری ژورنال کلاب این هفته بیمارستان ضیاییان در تاریخ 8مهرماه سال94

برگزاری ژورنال کلاب این هفته بیمارستان ضیاییان در تاریخ 8مهرماه سال94
ژورنال کلاب این هفته بیمارستان ضیاییان در تاریخ 8مهرماه سال94 با موضوع پای دیابتیک درســــالن آمفی تئاتر برگزارگردید...

ژورنال کلاب  این هفته بیمارستان ضیاییان در تاریخ 8مهرماه سال94 با موضوع پای دیابتیک درســــالن آمفی تئاتر برگزارگردید.

این جلسه که اساتید آموزشی گروههای تخصصی  بیمارستان وکلیه کار آموزان وکارورزان حضورداشتند، توسط کارآموز پزشکی دوره جنرال خانم ارانیازی زیر نظر اساتید آموزشی گروه تخصصی داخلی عفونی  اجراگردید.