دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350391      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ يکشنبه ۱۲ مهر تعداد بازدید : 892

اخبارو اطلاعیه | قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو
جلسه آموزشی مشترک بین گروههای تخصصی توسط خانم دکتر دادپی درتاریخ سه شنبه 94/07/14 تشکیل مییشود...

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های  بیمارستان بهارلو

 

جلسه آموزشی مشترک بین گروههای تخصصی  توسط خانم دکتر دادپی درتاریخ

سه شنبه 94/07/14  تشکیل مییشود.

            موضوع:فشارخون در بارداری

            زمان : 14 - 13

            مکان : سالن کنفرانس مرکز توسعه