دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350404      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ يکشنبه ۱۲ مهر تعداد بازدید : 1121

اخبارو اطلاعیه | برگزاری جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترای حرفه ای دربیمارستان ضیاییان در تاریخ 11مهرماه سال 94

برگزاری جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترای حرفه ای دربیمارستان ضیاییان در تاریخ 11مهرماه سال 94
جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترای حرفه ای اینترن دکتر مولود شاددلان با عنوان بررسی مقایسه ای سطح سرمی سرب درکودکان مبتلا به اختلال کم توجهی- بیش فعالی با گروه کنترل دراطفال بیمارستان ضیاییان برگزارشد...

جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترای حرفه ای اینترن  دکتر مولود شاددلان  با عنوان بررسی مقایسه ای سطح سرمی سرب درکودکان مبتلا به اختلال کم توجهی- بیش فعالی با گروه کنترل دراطفال بیمارستان ضیاییان  برگزارشد.

دراین جلسه  که اساتید  راهنما و اساتید داور حضورداشتند ایشان موفق به  کسب نمره قبولی در دفاعیه پایان نامه خود   شدند.