دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350405      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ يکشنبه ۱۲ مهر تعداد بازدید : 1135

اخبارو اطلاعیه | برگزاری جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترای حرفه ای دربیمارستان ضیاییان در تاریخ 11مهرماه سال 94

برگزاری جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترای حرفه ای دربیمارستان ضیاییان در تاریخ 11مهرماه سال 94
جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترای حرفه ای اینترن دکتر ساغر پاپروسچی با عنوان بررسی شیوع بیماریهای سایکولوژیک در مراجعین به بیمارستان ضیاییان با مشکل Non- cyclic Mastalgia برگزارشد....

جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترای حرفه ای اینترن  دکتر ساغر پاپروسچی با عنوان بررسی شیوع بیماریهای سایکولوژیک در مراجعین به بیمارستان ضیاییان با مشکل Non- cyclic Mastalgia  برگزارشد.

دراین جلسه  که اساتید  راهنما و اساتید داور حضورداشتند ایشان موفق به  کسب نمره قبولی در دفاعیه پایان نامه خود   شدند.