دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350408      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۳ مهر تعداد بازدید : 985

اخبارو اطلاعیه | برگزاری پانل بین بیمارستانی در بیمارستان ضیاییان درتاریخ 13 مهرماه سال 94

برگزاری پانل بین بیمارستانی در بیمارستان ضیاییان درتاریخ 13 مهرماه سال 94
برگزاری پانل بین بیمارستانی در بیمارستان ضیاییان درتاریخ 13 مهرماه سال 94...

به همت واحد آموزش  پانل  این هفته بیمارستان ضیاییان  با موضوع  life Style Modification  درتاریخ 13 مهرماه سال94 برگزارشد. دراین جلسه  که مدرسین آن سرکارخانم دکتر ابوالحسنی استادیار طب ورزشی از بیمارستان سینا و سرکارخانم دکتر کاظمی متخصص طب  فیزیکی وتوانبخشی از بیمارستان ضیاییان بودند، اساتید گروههای تخصصی ، کارورزان وکارآموزان مستقردر بیمارستان ضیاییان حضورداشتند.