دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350418      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۵ مهر تعداد بازدید : 952

اخبارو اطلاعیه | برگزاری ژورنال کلاب دربیمارستان ضیاییان

برگزاری ژورنال کلاب دربیمارستان ضیاییان
به همت واحد آموزش ژورنال کلاب این هفته بیمارستان ضیاییان درتاریخ 94/07/15 با موضوع ارتباط Cancerو DVT برگزارشد...

به همت واحد آموزش  ژورنال کلاب این هفته بیمارستان ضیاییان  درتاریخ 94/07/15 با موضوع ارتباط  Cancer و DVT برگزارشد.

دراین ژورنال کلاب که  توسط کارآموزدوره 2 هفته ای جنرال  آقای  امیر کیان معاونی  برگزارشد ،اساتید گروههای تخصصی و کلیه کارورزان وکارآموزان حضورداشتند.