دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350434      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ دوشنبه ۲۰ مهر تعداد بازدید : 1031

اخبارو اطلاعیه | برگزاری کنفرانس دانشجویی با موضوع Red Eye دربیمارستان ضیاییان

برگزاری کنفرانس دانشجویی با موضوع Red Eye دربیمارستان ضیاییان
به همت واحد آموزش کنفرانس علمی این هفته بیمارستان ضیاییان با موضوع Red Eye درتاریخ20 مهرماه درسالن آمفی تئاتربرگزارشد...

به همت واحد آموزش کنفرانس علمی این هفته بیمارستان ضیاییان با موضوعRed Eye درتاریخ 20 مهرماه درسالن آمفی تئاتربرگزارشد.

دراین جلسه که مدرس آن دکتر ملازاده متخصص چشم وعضو هیات علمی بیمارستان بودند، اساتید متخصص گروههای مختلف ، کارورزان وکارآموزان پزشکی حضورداشتند.