دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350484      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ سه شنبه ۵ آبان تعداد بازدید : 1206

اخبارو اطلاعیه | برگزاری پانل دربیمارستان ضیاییان درتاریخ 4آبان سالجاری

برگزاری پانل دربیمارستان ضیاییان درتاریخ 4آبان سالجاری
به همت واحد آموزش کنفرانس هفتگی بیمارستان ضیاییان امروز مورخ 4آبان ماه سالجاری به پانل با موضوع زیر اختصاص یافت:

به همت واحد آموزش  کنفرانس هفتگی بیمارستان ضیاییان امروز مورخ 4آبان ماه سالجاری به پانل با موضوع زیر اختصاص یافت:

خانم مبتلا به بثورات جلدی منتشر  و تب

گردانندگان این پانل دکتر علیزاده متخصص عفونی و  دکتر شکویی نژاد متخصص پوست وعضو هیات علمی  بودند.

دراین جلسه که اساتید گروههای مختلف تخصصی بیمارستان ضیاییان  ، کارورزان وکارآموزان حضورداشتند،  جهت آموزش دانشجویان ، درخصوص بیماری و نحوه درمان ، پرسش وپاسخ شد.