دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350524      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۱ آبان تعداد بازدید : 1160

اخبارو اطلاعیه | برگزاری CPC دربیمارستان ضیاییان درتاریخ 11آبان سالجاری

برگزاری CPC دربیمارستان ضیاییان درتاریخ 11آبان سالجاری
به همت واحد آموزش CPC این هفته بیمارستان ضیاییان درتاریخ 11آبان با موضوع درد قفسه سینه پسر 16 ساله برگزارشد...

به همت واحد آموزش CPC این هفته بیمارستان ضیاییان درتاریخ 11آبان با موضوع درد قفسه سینه پسر 16 ساله برگزارشد.

دراین جلسه که مدرسین آن اساتید تخصصی گروه قلب "دکترامیدی ودکتر حکمت" بودند" ، متخصصین گروههای تخصصی مختلف، کارورزان و کارآموزان پزشکی حضورداشتند.