دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350547      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۸ آبان تعداد بازدید : 956

اخبارو اطلاعیه | قابل توجه کلیه اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو

قابل توجه کلیه اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو
جلسه ژورنال کلاب روزدوشنبه تاریخ18/8/94 توسط خانم دکتر پورآدینه در محل سالن کنفرانس مرکز توسعه تشکیل میشود...

قابل توجه کلیه اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های  بیمارستان بهارلو

 جلسه ژورنال کلاب روزدوشنبه  تاریخ 94/08/18  توسط خانم دکتر پورآدینه در محل سالن کنفرانس مرکز توسعه تشکیل میشود.

           موضوع: همپوشانی آسم و COPD

           زمان : 13-14

           علاقمندان برای تهیه مقاله لطفا به سایت زیر مراجعه کنند.

   Baharlou_studentmedicine@googlegroups.com           

 

   

آقای بابک بابائی صومعه
 :  ارسال خبر