دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350548      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۸ آبان تعداد بازدید : 913

اخبارو اطلاعیه | قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو
جلسه آموزشی مشترک بین گروههای تخصصی توسط خانم دکتر کارگزار درتاریخ سه شنبه19/8/94 تشکیل مییشود...

 

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های  بیمارستان بهارلو

 

جلسه آموزشی مشترک بین گروههای تخصصی  توسط خانم دکتر کارگزار درتاریخ

سه شنبه 94/08/19  تشکیل مییشود.

            موضوع :Low back pain

            زمان: 12/30-13/30

            مکان :سالن کنفرانس مرکز توسعه 

            ارسال خبر :  

آقای بابک بابائی صومعه