دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350550      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۸ آبان تعداد بازدید : 920

اخبارو اطلاعیه | سومين جلسه از كلاس هاي آمادگي پره انترني و دستياري

سومين جلسه از كلاس هاي آمادگي پره انترني و دستياري
سومين جلسه از كلاس هاي آمادگي پره انترني و دستياري برگزار شد...

با سلام احتراما به استحضار ميرساند سومين جلسه از كلاس هاي آمادگي پره انترني و دستياري برگزار شد. مباحث اين هفته 94/08/22 ساعت 8 الي 12:30 آنمي و هيپربيليروبينمي ، پلي سيتمي، اختلالات انعقادي هايپو گليسمي و انتروكوليت نكروز دهنده (NEC) مي باشد. و همزمان با تدريس هر مبحث نمونه سوالات امتحانات پره انترني و دستياري مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.
شركت براي كليه دانشجويان پزشكي آزاد و رايگان مي باشد.
دكتر قرباني متخصص اطفال

ارسال خبر : 

آقای بابک بابائی صومعه