دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350555      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ سه شنبه ۱۹ آبان تعداد بازدید : 1253

اخبارو اطلاعیه | برگزارپانل درتاریخ 18 آبان ماه سال94 دربیمارستان ضیاییان

برگزارپانل درتاریخ 18 آبان ماه سال94 دربیمارستان ضیاییان
به همت واحد آموزش بیمارستان ضیاییان، پانل این هفته در تاریخ 94/08/18 با موضوع ضعف پیشرونده در پسر بچه 12 ساله برگزارشد.

به همت واحد آموزش بیمارستان ضیاییان،  پانل  این هفته در تاریخ 94/08/18  با موضوع ضعف پیشرونده در پسر بچه 12 ساله  برگزارشد.

دراین پانل که  مدرس آن دکتر وهابی متخصص مغزواعصاب  به همراه دانشجویان پزشکی  دوره نورولوژی  بودند، اساتید گروههای تخصصی ، کارورزان وکارآموزان پزشکی حضورداشتند.