دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350556      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ سه شنبه ۱۹ آبان تعداد بازدید : 1291

اخبارو اطلاعیه | برگزاری یازدهمین شورای پژوهشی دانشکده پزشکی پردیس بین الملل

برگزاری یازدهمین شورای پژوهشی دانشکده پزشکی پردیس بین الملل
یازدهمین شورای پژوهشی دانشکده پزشکی پردیس بین الملل با حضور ریاست محترم دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر امینیان ، معاون محترم اداری و مالی دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر حسینی سده ، ریاست محترم بیمارستان ضیاییان جناب آقای دکتر عفت پناه...

برگزاری یازدهمین شورای پژوهشی دانشکده پزشکی پردیس بین الملل

یازدهمین شورای پژوهشی دانشکده پزشکی پردیس بین الملل با حضور ریاست محترم دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر امینیان ، معاون محترم اداری و مالی دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر حسینی سده ، ریاست محترم بیمارستان ضیاییان جناب آقای دکتر عفت پناه ، معاون محترم آموزشی بهارلو جناب آقای دکتر عارفی ، معاون محترم بیمارستان ضیاییان سرکار خانم دکتر امیدی ، مسئول محترم پژوهش دانشکده پزشکی سرکار خانم دکتر بهادری و کارشناس پژوهش دانشکده پزشکی خانم اکبری،  مورخه 18/8/94 در محل ستاد دانشکده پزشکی پردیس پورسینا برگزار گردید که در این جلسه عناوین پیشنهادی پژوهشی دانشجویان ورودی 88 بررسی شده و از طرف ریاست محترم دانشکده تذکراتی جهت بهبود روند عقد قرارداد و پرداختی های پژوهشی به معاونین محترم آموزشی داده شد.