دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350558      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۰ آبان تعداد بازدید : 1014

اخبارو اطلاعیه | اولين دوره ي اينترني مسموميت در بيمارستان بهارلو

اولين دوره ي اينترني مسموميت در بيمارستان بهارلو
اولين دوره ي اينترني مسموميت در بيمارستان بهارلو برگزار شد...

اولين دوره ي اينترني مسموميت در بيمارستان بهارلو برگزار شد.
با توجه به پتانسيل بالاي بخش مسموميت بيمارستان بهارلو، شروع دوره ي كارورزي مسموميت از تاريخ 94/08/16 در بيمارستان بهارلو آغاز شد.
در حال حاضر دوره هاي فعال اينترني بيمارستان بهارلو، بخش داخلي، بخش زنان و بخش مسموميت مي باشد.