دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350566      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ شنبه ۲۳ آبان تعداد بازدید : 1446

اخبارو اطلاعیه | برگزاری کارگاه آموزشی سرمد دربیمارستان ضیاییان

برگزاری کارگاه آموزشی سرمد دربیمارستان ضیاییان
به همت واحد آموزش بیمارستان ضیاییان کارگاه آموزشی سامانه راند مجازی درتاریخ 94/08/21 برگزارشد...

به همت واحد آموزش بیمارستان  ضیاییان کارگاه آموزشی  سامانه راند مجازیدرتاریخ 94/08/21  برگزارشد.

دراین جلسه  که مدرس آن  خانم دکترشعبانی از دانشکده مجازی بودند ، اساتیدآموزشی حضورداشته  و درسایت بیمارستان همزمان با آموزش ،  به تمرین عملی در سامانه پرداختند.ش