دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-350604      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ يکشنبه ۱ آذر تعداد بازدید : 1453

اخبارو اطلاعیه | الزام ثبت پروپوزال جهت شرکت در آزمون پره انترنی

الزام ثبت پروپوزال جهت شرکت در آزمون پره انترنی
بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان آماده جهت شرکت در آزمون پره انترنی می رساند ...

الزام ثبت پروپوزال جهت شرکت در آزمون پره انترنی

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان آماده جهت شرکت در آزمون پره انترنی می رساند که چنانچه تا کنون عنوان پایان نامه ی خود را به کارشناس پژوهش ستاد دانشکده پزشکی ( خانم اکبری   81634202 )  تحویل نداده اند مجاز به شرکت در آزمون پره انترنی نمی باشند و عواقب عدم معرفی ایشان به دایره آزمون به عهده ی شخص دانشجو می باشد.

آخرین مهلت تحویل عنوان پایان نامه : 94/09/14