دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-351328      تاریخ انتشار : ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۷ ارديبهشت تعداد بازدید : 2272

اخبارو اطلاعیه | مهلت ثبت نام متقاضيان آزمون علوم پايه و پيش كارورزي شهريور ماه95

مهلت ثبت نام متقاضيان آزمون علوم پايه و پيش كارورزي شهريور ماه95
مهلت ثبت نام متقاضيان آزمون علوم پايه و پيش كارورزي شهريور ماه95 از تاریخ 1395/3/1 لغایت 1395/3/31 می باشد.

 

متقاضيان آزمون علوم پايه و پيش كارورزي شهريور ماه95

 


كليه دانشجويان متقاضي آزمون علوم پايه و پيش كارورزي شهريور ماه95 می بایست از تاريخ 95/3/1 لغايت 95/3/31  با مراجعه به سايتي كه متعاقبا اعلام مي گردد ، نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.ضمنا تاريخ فوق تمديد نمي گردد و پس از اتمام مهلت مذكور اسامي ثبت نام شدگان جهت بررسي و تاييد نهايي ارسال مي گردد، تا پس از تاييد در سيستم وزارت خانه ثبت نهايي گردد . بديهي است در صورت عدم ثبت نام دانشجو در سايت به منزله ي متقاضي نبودن براي آزمون فوق مي باشد وعواقب آن به عهده دانشجو مي باشد.