دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-351350      تاریخ انتشار : ۱۳۹۵ دوشنبه ۳ خرداد تعداد بازدید : 1200

اخبارو اطلاعیه | قابل توجه کلیه دانشجویان محترم ورودی 88 پزشکی

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم ورودی 88 پزشکی
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم ورودی 88 پزشکی در خصوص پایان نامه

 

 

 

 

 

تمامی دانشجویانی که مبلغ پایان نامه ی آنان از 15/000/000 ریال بیشتر می باشد هرچه سریعتر نسبت به

 

انتقال پایان نامه در سامانه ی پژوهشیار به طرح های پژوهشیار (تبدیل به طرح) اقدام نمایند.

 

در غیر اینصورت عواقب ناشی از عدم پرداخت به عهده ی شخص دانشجو می باشد.