دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-351570      تاریخ انتشار : ۱۳۹۵ يکشنبه ۳ مرداد تعداد بازدید : 2207

اخبارو اطلاعیه | برنامه درس نظري جراحي مغز و اعصاب در نيمسال اول 1396 – 1395

برنامه درس نظري جراحي مغز و اعصاب در نيمسال اول 1396 – 1395
برنامه درس نظري جراحي مغز و اعصاب در نيمسال اول 1396 – 1395 و محل برگزاری کلاسها اعلام گردید.