دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-351594      تاریخ انتشار : ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد تعداد بازدید : 1493

اخبارو اطلاعیه | برگزاری کارگاه های ارتوپدی- آتل گیری

برگزاری کارگاه های ارتوپدی- آتل گیری
برگزاری کارگاه های ارتوپدی- آتل گیری برای دانشجویان پردیس در بیمارستان بهارلو

 

طبق هماهنگی های انجام شده با رئیس محترم دانشکده پزشکی پردیس بین الملل تهران جناب آقای دکتر امینیان، کارگاه های آتل گیری برای دانشجویان استاجر با نظارت و سرپرستی اعضای محترم هیئت علمی پردیس بین الملل آقایان دکتر شفیعی و دکتر نبیان، و با همراهی و همکاری کارشناسان مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل در بیمارستان بهارلو برگزار می گردد. این کارگاه ها از تاریخ 95/4/22 آغاز گردیده و به طور مرتب سه شنبه هر هفته ادامه خواهد داشت.

 

 

کلیه دانشجویان ارتوپدی با انواع گچ، اصول صحیح آتل گیری، انواع آتل های شایع، موارد کاربرد و عوارض شایع گچ گیری آشنا شده و در ایستگاه ها، آتل گیری را تمرین می کنند. تا کنون طی سه کارگاه برگزار شده حدود 60 نفر(هرکارگاه 20 الی 22 نفر) آموزش تئوری و عملی دیده اند.