دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-351900      تاریخ انتشار : ۱۳۹۵ شنبه ۱۷ مهر تعداد بازدید : 1168

اخبارو اطلاعیه | الزام ثبت نام دانشجویان جدید الورود در سایت parsad.tums.ac.ir تا تاریخ 95/7/30

الزام ثبت نام دانشجویان جدید الورود در سایت parsad.tums.ac.ir تا تاریخ 95/7/30
تمامی دانشجویان جدید الورود تا تاریخ 95/7/30 می بایست در سایت parsad.tums.ac.ir ثبت نام کرده و در طرح سنجش سلامت دانشجویان شرکت نمایند.

به استحضار میرساند مرکزبهداشت ودرمان  دانشجویان (معاونت دانشجویی) همه ساله بر اساس برنامه مدون وزارت بهداشت ٰ طرح سنجش سلامت  دانشجویان جدید الورود را در کلیه مقاطع تحصیلی ورشته های مختلف در دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرا می نماید.این طرح در سال جاری از تاریخ 95/7/26 لغایت 95/7/27 در محل خانه فرهنگ کوی دانشگاه انجام خواهد شد.با توجه به اهمیت انجام طرح ونقش ان در بررسی وضعیت سلامت جسمانی ٰروانی وبهداشتی دانشجویان  وشرکت در این طرح برای کلیه دانشجویان الزامی می باشد.

تمامی دانشجویان جدید الورود از تاریخ 95/7/10 لغایت 95/7/30 می بایست در سایت parsad.tums.ac.ir ثبت نام کرده و در طرح سنجش سلامت دانشجویان شرکت نمایند.