دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-351977      تاریخ انتشار : ۱۳۹۵ شنبه ۸ آبان تعداد بازدید : 1142

اخبارو اطلاعیه | ابلاغ آیین نامه اجرایی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان، نخبگان و استعدادهای برتر در دوره های تخص...

ابلاغ آیین نامه اجرایی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان، نخبگان و استعدادهای برتر در دوره های تخصصی
ابلاغ آیین نامه اجرایی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان، نخبگان و استعدادهای برتر در دوره های تخصصی جهت اجرا

 

 

قابل توجه دانشجویان محترم فارغ التحصیل دانشکده پزشکی پردیس بین الملل، آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی برای دانشجویان استعداهای درخشان، نخبگان و استعدادهای برتر ابلاغ گردید.

 

 

 

 

جهت رویت مفاد آیین نامه و شرایط عمومی و اختصاصی آن کلیک نمایید.