دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-353627      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۴ آبان تعداد بازدید : 1812

اخبارو اطلاعیه | اجرای دومین کارگاه معاینه اطفال ونوزادان ویژه دانشجویان استاجراطفال دانشگاه تهران در مرکز مهارت های...

اجرای دومین کارگاه معاینه اطفال ونوزادان ویژه دانشجویان استاجراطفال دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
-

 

 دومین کارگاه معاینه اطفال ونوزادان  ویژه دانشجویان استاجراطفال دانشگاه تهران  روزدوشنبه درتاریخ 8/8/96 با تدریس جناب آقای دکتر خراسانی و5نفر ازدانشجویان اطفال درمقطع استاجری ازساعت8:30 الی 10:30 درSkill Lab  پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو برگزارشد.

ابتدامطالب به صورت تئوری با استفاده از POWER POINT واسلاید،سپس به صورت عملی توسط استاد تدریس شد. دراین کارگاه ازمانکن های مخصوص وست مخصوص معاینه نوزادان واطفال استفاده شد.درانتها تمامی دانشجویان زیر نظراستادمراحل معاینه اطفال را تمرین کردند.