دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-353809      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ سه شنبه ۵ دي تعداد بازدید : 801

اخبارو اطلاعیه | اجرای کارگاه LP (LUMBAR PUNCTURE)ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمقطع ...

اجرای کارگاه LP (LUMBAR PUNCTURE)ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمقطع استاجرو اینترن در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
-

 

کارگاه LUMBAR PUNCTURE   ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمقطع استاجر و اینترن در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل برگزار گردید.

در ادامه برنامه مدون آموزش نحوه گرفتن مایع مغزی نخاعی ویژه دانشجویان پزشکی درمقطع استاجر واینترن گروه داخلی، روزسه شنبه 5/10/96 دهمین کارگاه LP گروه های داخلی درنیمسال اول سال تحصیلی97-96با تدریس سرکارخانم دکترهوسمی و9 نفر از دانشجویان استاجر گروه داخلی از ساعت 8الی 10درمرکزمهارتهای بالینی پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو برگزار شد.

ابتدابه صورت تئوری وسپس، به صورت عملی روی مانکن های مخصوص آموزش داده شد وزیرنظراستاد تک تک دانشجویان روی مانکن تمرین کردند.

مهارتهای تدریس شده دراین کارگاه شامل:

·        علائم ونشانه های مغزی (مننگوانسفالیت)

·        روش انجام LPوآناتومی ستون فقرات

·        اندیکاسیون وکنتراندیکاسیون LP

·        علائم مننژیت وانسفالیت یاCNS وراه های تشخیص

·        CSF نرمال وغیرنرمال