دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-354045      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند تعداد بازدید : 1422

اخبارو اطلاعیه | شانزدهمین کارگاه معاینه اطفال ونوزادان ویژه دانشجویان استاجراطفال دانشگاه تهران در مرکز مهارت های ب...

شانزدهمین کارگاه معاینه اطفال ونوزادان ویژه دانشجویان استاجراطفال دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
-

اجرای شانزدهمین کارگاه معاینه اطفال ونوزادان  ویژه دانشجویان استاجراطفال دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل

در ادامه برنامه مدون آموزش معاینه اطفال این کارگاه روزدوشنبه درتاریخ 30/11/96 با تدریس جناب آقای دکتر خراسانی و5نفر ازدانشجویان اطفال درمقطع استاجری ازساعت8:30الی10:30 درSkill Lab  پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو برگزارشد.

 ابتدامطالب به صورت تئوری با استفاده از POWER POINT واسلاید،سپس به صورت عملی توسط استاد تدریس شد. دراین کارگاه ازمانکن های مخصوص وست مخصوص معاینه نوزادان واطفال استفاده شد.درانتها تمامی دانشجویان زیر نظراستادمراحل معاینه اطفال را تمرین کردند.