دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-354219      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۶ فروردين تعداد بازدید : 650

اخبارو اطلاعیه | اجرای کارگاه LP (LUMBAR PUNCTURE)ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمقطع ...

اجرای کارگاه LP (LUMBAR PUNCTURE)ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمقطع استاجرو اینترن در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
-

 

در ادامه برنامه مدون آموزش، نحوه گرفتن مایع مغزی نخاعی ویژه دانشجویان پزشکی درمقطع استاجر واینترن گروه داخلی، روزسه شنبه 21/1/97 کارگاه LP گروه های داخلی درنیمسال دوم سال تحصیلی97-96با تدریس سرکارخانم دکترهوسمی و8 نفر از دانشجویان استاجرو اینترن گروه داخلی از ساعت 8الی 10درمرکزمهارتهای بالینی پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو برگزار شد.

ابتدابه صورت تئوری وسپس، به صورت عملی روی مانکن های مخصوص آموزش داده شد وزیرنظراستاد تک تک دانشجویان روی مانکن تمرین کردند.

مهارتهای تدریس شده دراین کارگاه شامل:

  • علائم ونشانه های مغزی (مننگوانسفالیت)
  • روش انجام LPوآناتومی ستون فقرات
  • اندیکاسیون وکنتراندیکاسیون LP
  • علائم مننژیت وانسفالیت یاCNS وراه های تشخیص
  • CSF نرمال وغیرنرمال