دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-354840      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ سه شنبه ۳ مهر تعداد بازدید : 755

اخبارو اطلاعیه | الزام پرداخت شهریه نیمسال 971 تا تاریخ 97/7/8

الزام پرداخت شهریه نیمسال 971 تا تاریخ 97/7/8
-

 

قابل توجه دانشجویانی که شهریه 971 خود را پرداخت نکرده اند:

ضروری است ایندسته از دانشجویان نسبت به پرداخت شهریه نیمسال 971 تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/07/08 اقدام نمایند. در غیر اینصورت حضور ایشان در بخش ها و کلاس ها ممنوع و تمامی عواقب و مسئولیت ناشی از آن برعهده دانشجو می باشد.

 لازم به ذکر است این زمان قابل تمدید نمی باشد.