دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-355010      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۳ آبان تعداد بازدید : 662

اخبارو اطلاعیه | اجرای کارگاه (ABG&NGT Fixation) آقای دکتر آقازیارتی ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزش...

اجرای کارگاه (ABG&NGT Fixation) آقای دکتر آقازیارتی ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقطع استاجر در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
-

 

 

در ادامه برنامه مدون آموزش، ویژه دانشجویان پزشکی درمقطع استاجر گروه داخلی، روز سه شنبه 97/8/22 کارگاه  ABG&NGT FIXATIONگروه های داخلی در نیمسال اول سال تحصیلی97-96 با تدریس جناب آقای دکتر آقازیارتی و 5 نفر از دانشجویان استاجر گروه داخلی از ساعت 11 الی 13 در مرکز مهارتهای بالینی پردیس بین الملل واقع در بیمارستان بهارلو برگزار شد.

 

 

ابتد ابه صورت تئوری و سپس، به صورت عملی روی مانکن های مخصوص آموزش داده شد وزیرنظر استاد تک تک دانشجویان روی مانکن تمرین کردند.

مهارتهای تدریس شده دراین کارگاه شامل:

  • نحوه نمونه گیری شریانی
  • آشنایی با انواع سوند معده وروش های صحیح کارگزاری آنها وعوارض آنها
  • ارزیابی گازهای شریانی