دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-356769      تاریخ انتشار : ۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير تعداد بازدید : 257

اخبارو اطلاعیه | برگزاری کلاسهای عملی آزمایشگاه دانشکده پزشکی پردیس بین الملل

برگزاری کلاسهای عملی آزمایشگاه دانشکده پزشکی پردیس بین الملل
برگزاری کلاسهای عملی آزمایشگاه دانشکده پزشکی پردیس بین الملل، در شرایط خاص کرونایی همراه با رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله ی اجتماعی

برگزاری کلاسهای عملی آزمایشگاه دانشکده پزشکی پردیس بین الملل، در شرایط خاص کرونایی همراه با رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله ی اجتماعی

.

.

.

.

.

.