معاونت پژوهشی پردیس بین الملل فعالیت های پژوهشی پردیس بین الملل جدول زماني سال 1396 راهنماي پژوهشيار Affiliation كتابخانه الكترونيك مركز كارآمايي هاي باليني
دفاع پایان نامه آقای  Raed farooq khaleel دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی
دفاع پایان نامه آقای Raed farooq khaleel دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی
به گزارش معاونت پژوهشي پرديس بين الملل : آقای Raed farooq khaleel دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی روز دوشنبه مورخ 96/3/22 از پايان نامه خود دفاع کرد.
دفاع پایان نامه آقای مسعود عبدالله حسین جباری دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی
دفاع پایان نامه آقای مسعود عبدالله حسین جباری دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی
به گزارش معاونت پژوهشي پرديس بين الملل : آقای مسعود عبدالله حسین جباری دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی روز شنبه مورخ 96/2/30 از پايان نامه خود دفاع کرد.
فراخوان چهارم طرحهای تحقیقاتی موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD)
فراخوان چهارم طرحهای تحقیقاتی موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD)
قابل توجه اعضای هئیت علمی، دانشجویان و پژوهشگران محترم
برگزاری اولین" استارتاپ ویکند سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE ایران"
برگزاری اولین" استارتاپ ویکند سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE ایران"
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سی  و چهارمین جلسه شوراي پژوهشي پرديس بين الملل برگزار شد.
سی و چهارمین جلسه شوراي پژوهشي پرديس بين الملل برگزار شد.
سی و چهارمین جلسه شوراي پژوهشي پرديس بين الملل با بررسی 16 طرح تحقیقاتی، سه شنبه 17 اسفند 1395 در سالن كنفرانس پردیس بین الملل برگزار شد...
Close