FAQ

کد: 15512      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۲ شنبه ۱۱ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۳ پنج شنبه ۲۲ خرداد    تعداد بازدید : 9655

FAQ

 •  
  مراحل تصويب و عقد قرارداد هاي پژوهشي مربوط به پايان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به چه صورت انجام مي گيرد؟
  •      مراحل تصويب و عقد قراردادهاي پژوهشي مربوط به پايان نامه: (كارشناسي ارشد، دكتري تخصصي)

   1. ثبت در پژوهشیار با عنوان پردیس بین الملل- معاونت پژوهشی؛

   2. تصويب در شوراي گروه؛

   3. تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده؛

   4. ارسال مصوبات گروه و دانشكده به معاونت پژوهشي پرديس بين الملل؛

   5. عقد قرارداد پژوهشي پايان نامه با مبلغ تعيين شده؛

   6. انجام تعهدات مندرج در قرارداد پژوهشي.

    

 •  
  مراحل تصویب وعقد قراردادهای پژوهشی مربوط به پایان نامه های مقطع دکتری عمومی به چه صورت می باشد؟
  •   مراحل تصويب و عقد قراردادهاي پژوهشي مربوط به پايان نامه: (دکتری عمومی)

   1. ثبت در پژوهشیار با عنوان پردیس بین الملل- دانشکده (پزشکی, داروسازی، دندانپزشکی)؛

   2. تصويب در شوراي گروه؛

   3. تصويب در شوراي پژوهشي دانشکده؛

   4. عقد قرارداد پژوهشي پايان نامه با مبلغ تعيين شده؛

   5. انجام تعهدات مندرج در قرارداد پژوهشي.

 •  
  مراحل تصويب و عقد قراردادهاي مربوط به طرح هاي تحقیقاتی به چه صورت است؟
  • مراحل تصويب و عقد قراردادهاي پژوهشي مربوط به طرح هاي تحقیقاتی به شرح زير است: (پایان نامه های بالاتر از سقف اعتباری پایان نامه)

   1. تبدیل پایان نامه به طرح پژوهشی توسط مجری طرح در سیستم پژوهشیار؛

   2. تصويب در شوراي گروه؛

   3. تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده؛

   4. اخذ مجوز از کمیته اخلاق دانشگاه برای طرح هایی که نیاز به این مجوز دارند؛

   5. ارسال مصوبات گروه و دانشكده به معاونت پژوهشي پرديس بين الملل؛

   6. بررسي و تصويب طرح در شوراي پژوهشي پرديس بين الملل؛

   7. ارسال پروپوزال به معاونت پژوهشي دانشگاه توسط معاونت پژوهشي پرديس جهت بررسي و تصويب؛

   8. عقد قرارداد پژوهشي با مبلغ تعيين شده؛

   9. انجام تعهدات مندرج در قرارداد پژوهشي.

    

 •  
  چه طرح هايي در شوراي پژوهشي پرديس بين الملل بررسي و تصويب مي شوند؟
  • طرح هاي تحقيقاتي در شوراي پژوهشي پرديس بررسي و تصويب مي شود كه داراي حداقل شرايط زير باشند:

   1. در زمره فيلدهاي تحقيقاتي بلند مدت گروه/ دانشکده باشند؛

   2. براي حل مسائل و مشكلات ملي و منطقه اي كاربرد داشته باشند؛

   3. قادر به انجام تعدات در خصوص چاپ و اخذ امتيازات پژوهشي مطابغ با آيين نامه امتيازدهي طرح هاي پژوهشي دانشگاه باشد.

   4. مربوط به پایان نامه باشد و دانشجو حتما در آن مشارکت داشته باشد.

 •  
  چه طرح هاي نياز به مجوز كميته اخلاق دانشگاه دارد؟
  • كليه طرح هاي دانشگاه/پرديس بين‌الملل كه در آن به نحوي تحقيق بر روي انسان و يا  هر موجود زنده انجام مي‌گيرد بايد علاوه بر تأييديه شوراهاي تخصصي گروه، دانشكده و شوراي پژوهشي پرديس/دانشگاه، تأييديه كميته اخلاق دانشگاه را نيز داشته باشد.

 •  
  زمان برگزاري جلسات شوراي پژوهشي پرديس بين الملل به چه صورت است؟
  • اين جلسات در هر ماه يكبار با حضور اعضاي شوراي پژوهشي پرديس بين الملل برگزار مي شود.

 •  
  سقف مبلغ پايان نامه هاي مقاطع دكتري عمومي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي در پرديس بين الملل چقدر است؟
  • مبلغ قراردادهاي پژوهشي مرتبط با پايان نامه ها در قالب فرمت اعلام شده بين پژوهشگر و كارفرما، به شرح ذيل منعقد خواهد گرديد:

   1.دكتراي عمومي (پزشكي، دندان پزشكي، داروسازي) پانزده ميليون ريال (ده ميليون ريال بعنوان هزينه هاي حق التحقيق + پنج ميليون ريال جهت تهيه مواد مورد نياز)؛

   2.كارشناسي ارشد، بيست و پنج ميليون ريال (پانزده ميليون ريال به عنوان هزينه هاي حق التحقيق + ده ميليون ريال تهيه هزينه مواد مورد لزوم)؛

   3.دكتراي تخصصي، هفتاد و پنج ميليون ريال (پنجاه ميليون ريال به عنوان هزينه هاي حق التحقيق + بيست و پنج ميليون ريال جهت تهيه مواد مورد نياز). براي اطلاع بيشتر روي ic_pazhohesh كليك كنيد.

 •  
  درج صحيح آدرس دهي پرديس بين الملل در مقالات فارسي و انگليسي به چه صورت است؟
  • آدرس ما در مقالات فارسي:

   پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.

   آدرس ما در مقالات انگليسي:

   Tehran University of Medical Sciences,  International Campus (TUMS- IC), Tehran, Iran

   تبصره 1- در صورتيكه مجله اي فرمت خاصي جهت تنظيم  Affiliation داشته باشد، آدرس پرديس بين الملل مطابق فرمت آن مجله اعمال مي گردد.

   تبصره 2- چنانچه جهت اجراي پايان نامه اي مبلغي از هزينه آن از محل مراكز تحقيقاتي مربوطه تامين گردد،  Affiliation اول مربوط به پرديس بين الملل دانشگاه، و در ادامه مي تواند Affiliation مركز تحقيقاتي مربوطه نيز ذكر گردد.

    

    

 •  
  اگر هزينه پايان نامه بالاتر از سقف مبلغ پايان نامه باشد با چه شرايطي به عنوان طرح تصويب مي شود؟
  •  در اين موارد شوراي پژوهشي دانشگاه آيين نامه اي با عنوان "آيين نامه اختصاص امتياز به نتايج طرح هاي پژوهشي" را مصوب كرده است.

   جهت دريافت اين آيين نامه روي ic_pazhohesh كليك كنيد.

          


نظر شما :
captcha
Close