کد: 15512      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۲ شنبه ۱۱ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۳ پنج شنبه ۲۲ خرداد    تعداد بازدید : 9375

سوالات متداول در مورد مراحل پژوهشي مقطع دكتري تخصصي

سوالات متداول در مورد مراحل پژوهشي مقطع دكتري تخصصي
 •  
  شرايط استاد راهنما درمقطع دكتري تخصصي چيست؟
  •  استاد راهنماي پژوهشي بايد داراي حداقل مدرك دكتري تخصصي يا تخصصي باليني و يا دكتري پژوهشي با  مرتبه استادياري يا استاديار پژوهشي و حداقل سه سال سابقه تدريس يا پژوهش در دوره هاي تحصيلات تكميلي بوده و در اين مدت حداقل دو پايان نامه كارشناسي ارشد را راهنمايي و يا چهار پايان نامه PhD را مشاوره كرده باشد.

   **** جهت اطلاع بيشتر روي نظامنامه نظارت بر مراحل پژوهشي مقطع دكتري تخصصي(PhD) كليك كنيد.

 •  
  دانشجوي مقطع دكتري تخصصي مي تواند چه تعداد استاد مشاور با چه شرايطي انتخاب كند؟
  •  به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده، يك تا سه نفر از اعضاي هيأت علمي و يا از صاحبنظران و محققان برجسته، به عنوان استاد مشاور تعيين مي‌شود.

    استادان مشاور بايد داراي حداقل مدرك دكتري تخصصي يا تخصصي باليني و يا دكتري پژوهشي با  مرتبه استادياري يا استاديار پژوهشي و حداقل سه سال سابقه تدريس يا پژوهش در دوره هاي تحصيلات تكميلي باشند. براي صاحبنظران و محققاني كه عضو هيات علمي نيستند داشتن مدرك دكتري تخصصي الزامي است.

 •  
  مراحل تصويب پروپوزال در اين مقطع چيست؟
  • 1-    طرح و تصویب موضوع در شورای پژوهشي گروه آموزشي/تحصيلات تكميلي و تکمیل و تأیید آن توسط مدیر گروه.

   2-    تأیید موضوع پایان‌نامه توسط معاونت پژوهشی و ارائه نامه تصويب موضوع به مركز تحصيلات تكميلي.

   3-    تدوین پروپوزال توسط دانشجو با همکاری استاد راهنما، و تأیید آن توسط شورای گروه و ارائه به معاونت پژوهشی جهت تصویب در شورای پژوهشی دانشکده یا مراکز تحقیقاتی مصوب برای اختصاص اعتبارات پژوهشی.

   4-    شركت در امتحان جامع و ورود به دوره پژوهشي.

   5-    ارائه يك نسخه از پروپوزال تأييد شده و نامه تصويب آن به مركز تحصيلات تكميلي و ثبت آن در مركز تحصيلات تكميلي.

           6.   ارائه خلاصه‌ای از تحقیق در قالب فرم ثبت پایان‌نامه و ثبت موضوع پایان‌نامه در معاونت پژوهشی دانشکده

 •  
  دانشجو مقطع دكتري تخصصي چه موقع مي تواند از پايان نامه خود دفاع كند؟
  • *زمان دفاع از پايان‌نامه بايستي حداقل يكسال از زمان ثبت‌نام و اخذ پايان‌نامه گذشته باشد.

   *دانشجوي دوره دكتري تخصصي هنگامي مجاز به دفاع از پايان‌نامه تحقيقاتي خود مي‌باشد كه دو مقاله ISI و يا PubMed با شرايط زير به چاپ رسانده و يا گواهي پذيرش آن را اخذ نموده باشد.

   1. مقاله اول از پايان نامه و در آن دانشجو نويسنده اوليا نويسنده مسئول باشد؛

   2. مقاله دوم از كار تحقيقاتي مرتبط با موضوع پايان‌نامه باشد كه دانشجو در آن مشاركت داشته باشد (دانشجو به عنوان همكار طرح باشد). 

 •  
  تعداد واحد هاي آموزشي و پژوهشي در مقطع دكتري حرفه اي به چه صورت است؟
  •  تعداد واحدهاي پايان‌نامه در مرحله پژوهشي بسته به تعداد واحدهاي مرحله آموزشي، مطابق برنامه آموزشي مربوط مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي حداقل 16 و حداكثر 30 واحد است. در هر حال، مجموع واحدهاي آموزشي و پژوهشي دانشجو در دوره دكتري تخصصي نبايد از 42 واحد كمتر و از 50 واحد بيشتر باشد.

 •  
  نظارت بر مراحل اجراي پايان نامه به چه صورت انجام مي شود؟
  •   پیگیری روند پیشرفت تحقیقات موضوع پایان‌نامه توسط معاون پژوهشی دانشکده/ مركز تحصيلات تكميلي و درخواست گزارش پیشرفت کار از استاد راهنما و دانشجو. در زمان تحصيل دانشجو در مقطع دكتري تخصصي، واحد آموزش مركز تحصيلات تكميلي ضمن انجام امور آموزشي دانشجويان، بر مراحل ثبت پروپوزال تا دفاع از پايان نامه نظارت دقيق خواهد داشت. در طول مدت تحصيل دانشجو، اين واحد با استفاده از راههاي ارتباطي مختلف از قبيل تماس مستقيم با دانشجو، ارسال ايميل براي دانشجو، ارسال ليست براي مديران گروهها و اطلاع به رياست و معاونت آموزشي پرديس بين الملل، ‌دانشجو را از وضعيت پروپوزال خود آگاه كرده و اخطارهاي لازم را خواهد داد. بديهي است در صورت عدم توجه دانشجو و عبور از حداكثر زمان تحصيل، دانشجو از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.

 •  
  اعضا كميته داوران از چه كساني تشكيل مي شود و چه شرايطي بايد داشته باشند؟
  • 1-    استاد/اساتيد راهنما (و استاد يا اساتيد مشاور در صورت وجود)

   2-    چهار عضو هيأت علمي دانشگاه يا مؤسسات تحقيقاتي در رشته مربوطه با درجه حداقل استادياري و با سه سال سابقه تدريس يا پژوهش در دوره تحصيلات تكميلي به پيشنهاد گروه و تأييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده.

   تبصره 1: حداقل يك نفر از اعضاي هيأت داوران بايد داراي درجه دانشياري يا بالاتر باشد.

   تبصره 2: دو نفر از اعضاي هيأت داوران بايد از دانشگاه و مؤسسات تحقيقاتي ديگر انتخاب شوند و مرتبه علمي يكي از اين دو نفر در صورت وجود در داخل كشور بايد حداقل دانشياري باشد.

   3-    نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده.

 •  
  آيا نمره پايان نامه در كارنامه ثبت مي شود؟
  • نمره پايان‌نامه در كارنامه ثبت مي شود ولي در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه نمي‌شود.

 •  
  نحوه نمره گذاري و ارزشيابي پايان نامه دكتري تخصصي به چه صورت است؟
  • ملاك تصميم گيري در خصوص نمره پايان نامه ميانگين نمرات حداقل پنج تن از اعضاي هيات داوران است.
    

   رتبه

   نمره

   عالي

   20-19

   بسيار خوب

   99/18-18

   خوب

   99/17-5/16

   قابل قبول

   49/16-15

   غيرقابل قبول

   كمتر از 15

    

    


نظر شما :
captcha
Close