تاریخ ایجاد: ۱۳۹۲ سه شنبه ۷ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ يکشنبه ۴ تير    تعداد بازدید : 61132
عکس های دفاع آقای Raed Farooq Khaleel
عکس های دفاع آقای مسعود عبدالله حسین جباری
عکس های سی و چهارمین جلسه شوراي پژوهشي پرديس
دومين كارگاه آموزش نرم افزار EndNote X7 در سا...
اولين كارگاه EndNote X7 در سال 95
دفاع پایان نامه محمد عمران خان
دفاع پایان نامه امجد حیات خان
عکس های جلسه 33 شورای پژوهشی پردیس بین الملل
عکس های دفاع آقای Rebwar Hassan Khdhir
عکس های جلسه دفاع آقای Muhammad Saeed
دفاع پایان نامه آقای Shafiur Rahaman دانشجوي ...
عکس های جلسه سی و دوم شورای پژوهشی پردیس
عکس های جلسه دفاع آقای Godana
عکس های سی و یکمین جلسه شورای پژوهشی پردیس
عکس های جلسه دفاع معاف عبداله کریم
عکس های جلسه سی ام شورای پژوهشی پردیس بین الم...
عکس های جلسه دفاع Abubakir Hussiein Hawkar
عکس های دفاع Godwin Gidiglo
عکس های جلسه دفاع deepanjan ghosh
عکس های جلسه دفاع خانم ویان حاجی رسول
عکس های جلسه 29 شورای پژوهشی پردیس بین الملل
کارگاه آموزشی آشنایی و کار با تجهیزات و لواز...
جلسه دفاع KABIR MAGAJI HAMID
عکس های جلسه 28 شورای پژوهشی پردیس بین الملل
جلسه دفاع Abdolrahman
جلسه دفاع تیران جمیل پیرو
عکس های کارگاه EndNote X7 سال 94
قدردانی از آقای عبدالغفاری
جلسه دفاع Demeke Debebe
عکس های جلسه 27 شورای پژوهشی پردیس بین الملل
جلسه دفاع Haji Bahadar
جلسه دفاع Rogo
جلسه دفاع Raeed Ahmed Saeed
جلسه دفاع sami saeed
جلسه دفاع ADEBAYO BABATUNDE
عکس های جلسه 26 شورای پژوهشی پردیس بین الملل
جلسه دفاع آقای Abraham Assan
جلسه دفاع Fatima Muhammad Mahmud
عکس های جلسه 25 شورای پژوهشی پردیس
عکس های دفاع پایان نامه ارسلان
عکس های کارگاه مدیریت فرایند
24 امین جلسه شورای پژوهشی
جلسه دفاع Omar Askar
22امین جلسه شورای پژوهشی
21 امین جلسه پژوهشی پردیس
بیستمین جلسه شورای پژوهشی
جلسه دفاع دانشجوی IMPH
کارگاه آشنایی با MAXQDA
جلسه دفاع خانم انوم زهرا
پنجمين كارگاه EndNote
چهارمين كارگاه EndNote
سومين كارگاه EndNote X7
هجدهمين جلسه شوراي پژوهشي پرديس
دومين كارگاه EndNote X7
اولین کارگاه EndNote X7
اولين نشست معاونت پژوهشي پرديس با دانشجويان خ...
گروه باكتريولوژي
گروه ايمونولوژي پزشكي
گروه فيزيولوژي
دانشكده دندان پزشكي پرديس بين الملل
نظر شما :
captcha
Close