کد: 9590-11092      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۲ يکشنبه ۱۰ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲ سه شنبه ۲۸ آبان    تعداد بازدید : 2269

چهاردهمين جلسه شوراي پژوهشي پرديس بين الملل دانشگاه

چهاردهمين جلسه شوراي پژوهشي پرديس بين الملل دانشگاه مورخ 21/5/1392 در محل سالن شوراي ستاد مركزي پرديس بين الملل دانشگاه تشكيل شد. مصوبات اين جلسه در ذيل آمده است.

 

                چهاردهمين جلسه شوراي پژوهشي پرديس بين الملل دانشگاه با حضور جناب آقاي دكتر يونسيان (مديريت محترم امور تحقيقات و فن آوري دانشگاه)، جناب آقاي دكتر خردمند (معاون محترم بين الملل دانشگاه)، جناب آقاي دكتر هاديان (معاون محترم پژوهشي پرديس بين الملل دانشگاه)، جناب اقاي دكتر نسل سراجي (معاونت محترم آموزشي پرديس بين الملل دانشگاه)، جناب آقاي دكتر پورهاشمي، جناب آقاي دكتر سادات ابراهيمي، جناب آقاي دكتر يزداني، جناب آقاي دكتر منصف اصفهاني، جناب آقاي دكتر قاسمي، جناب آقاي دكتر شكوري،  مورخ 21/5/1392 در محل سالن شوراي ستاد مركزي پرديس بين الملل دانشگاه تشكيل شد. مصوبات اين جلسه در  ذيل آمده است.

 

 

              مباحث اصلي در اين جلسه شامل:    

  • بحث در مورد سياستگذاريهاي كوتاه، ميان و دراز مدت پژوهشي در پرديس و دانشكده هاي مرتبط
  • سياستگذاري در مورد تعيين سقف اعتبار پژوهشي دانشكده ها منوط به تعريف فيلد (لاين) پژوهشي
  • گزارش پايان نامه ها و  طرح هاي تحقيقاتي كليه دانشكده هاي پرديس بين الملل (پزشكي- دندان پزشكي- داروسازي- مركز تحصيلات تكميلي)
  • تاكيد بر ارسال گزارش 6 ماهه پژوهشي توسط دانشكده ها و مركز تحصيلات تكميلي
  • ساير موارد مربوط به فرايندهاي پژوهشي پرديس بين الملل و پيشنهادات

 

  •   

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close