کد: 9590-11093      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۲ يکشنبه ۱۰ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲ يکشنبه ۱۰ شهريور    تعداد بازدید : 1462

دومين جلسه شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي پرديس بين الملل دانشگاه

دومين جلسه شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي پرديس بين الملل دانشگاه با حضور جناب آقاي دكتر امامي، آقاي دكتر هاديان، آقاي دكتر شكوري، آقاي دكتر امينيان، آقاي دكتر عفت پناه، آقاي دكتر رحيمي، آقاي دكتر شريفي، آقاي دكتر عارفي، و سركار خانم دكتر بهادري در تاريخ 27/5/1392 در سالن شوراي ستاد مركزي پرديس بين الملل تشكيل شد.

 

دومين جلسه شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي پرديس بين الملل دانشگاه با حضور جناب آقاي دكتر امامي، آقاي دكتر هاديان، آقاي دكتر شكوري، آقاي دكتر امينيان، آقاي دكتر عفت پناه، آقاي دكتر رحيمي، آقاي دكتر شريفي، آقاي دكتر عارفي، و سركار خانم دكتر بهادري در تاريخ 27/5/1392 در سالن شوراي ستاد مركزي پرديس بين الملل تشكيل شد. مصوبات جلسه در ذيل گزارش داده شده است. در اين جلسه مباحثي در خصوص فعاليت هاي انجام شده در مركز پژوهشهاي دانشجويان دانشكده پزشكي پرديس بين الملل در بيمارستان ضيائيان صورت گرفت.

 

                                                                               مصوبات دومين جلسه شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي پرديس بين الملل دانشگاه

 

نظر شما :
captcha
Close