کد: 9590-350884      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۴ شنبه ۱۷ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۴ شنبه ۱۷ بهمن    تعداد بازدید : 729

فرایند بررسی اخلاقی طرح ها

اخذ مجوز كميته اخلاق دانشگاه جهت پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي ضروری است.

با توجه به  اهمیت اخذ تاییدیه اخلاقی قبل از شروع هر گونه پروپوزال تحقیقاتی (اعم از طرح و پایان نامه) به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند كليه پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي دانشگاه/پرديس بين الملل كه در آن به نحوي تحقيق بر روي انسان و يا هر موجود زنده انجام ميگيرد، ضروري است علاوه بر تأييديه شوراهاي تخصصي گروه، دانشكده و شوراي پژوهشي پرديس/دانشگاه، تأييديه كميته اخلاق دانشگاه را نيز داشته باشد.

 

مراحل اخذ مجوز كميته اخلاق

1.      ثبت پروپوزال(طرح پيشنهادي پايان نامه)در پژوهشيار توسط دانشجو

2.      ارسال پروپوزال به كميته اخلاق دانشگاه از طريق سيستم پژوهشيار توسط كارشناس پژوهش دانشكده

3.     بررسي پروپوزال جهت اخذ تاييديه، در كميته اخلاق دانشگاه (اين مرحله زمان بر است و زماني كه صرف بررسي هر يك از پروپوزال ها مي گردد متغير است.)

4.     اعلام تصويب يا عدم تصويب كميته اخلاق دانشگاه از طريق سيستم پژوهشيار به كارشناس پژوهش دانشكده

 

شایان ذکر است بررسی طرح ها و پایان نامه هایی که پیش از دریافت تاییدیه اخلاقی شروع به کار نموده اند، امکان پذیر نمی باشد.

 

توجه: علاوه بر تأييديه شوراهاي تخصصي گروه، دانشكده و شوراي پژوهشي پرديس/دانشگاه، تأييديه كميته اخلاق دانشگاه هم براي عقد قراردادهاي پژوهشي ضروري است.

 

 

نظر شما :
captcha
Close