کد: 9590-351109      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۹ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد    تعداد بازدید : 941

بیست و نهمین جلسه شوراي پژوهشي پرديس بين الملل برگزار شد.

بیست و نهمین جلسه شوراي پژوهشي پرديس بين الملل با بررسی 27 طرح تحقیقاتی، سه شنبه 18 اسفندماه 1394 در سالن كنفرانس دانشکده پزشکی پردیس بین الملل برگزار شد...

بیست و نهمین جلسه شورای پژوهشی پرديس بين الملل با حضور دکتر هادیان، معاون پژوهشی پردیس بین الملل؛ دکتر احمدرضا دهپور، استاد فارماكولوژي دانشكده پزشكي دانشگاه؛ دکتر سادات ابراهیمی، رئیس دانشکده داروسازی پردیس بین الملل؛ دکتر سوداگر، رئیس دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل؛ دکتر منصف اصفهانی، معاون پژوهشی دانشکده داروسازی پردیس بین الملل؛ دکتر یزدانی، معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل؛ دکتر شکوری گرکانی، معاون پژوهشی دانشکده پزشکی پردیس بین الملل؛  دکتر آی، دکتر صبور یراقی، دکتر آناهیتا ترکمان، دکتر حسین زاده، دکتر شاه طاهری، مجریان طرح های مورد بررسی مقطع دکتری تخصصی ؛ خانم رستم آبادی، کارشناس پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه؛ سپیده ضمیری و مریم خورشید کارشناسان پژوهشی پردیس بین الملل در  روز سه شنبه مورخ  1394/12/18 ساعت 18-13 در سالن كنفرانس دانشکده پزشکی پرديس بین الملل برگزار شد.

 در این جلسه 27 طرح تحقیقاتی (5 طرح مربوط به پایان نامه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی، 7 طرح مربوط به پایان نامه دانشجویان مقطع دکتری عمومی دندانپزشکی، 15 طرح مربوط به پایان نامه دانشجویان مقطع دکتری عمومی داروسازی، مورد بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام می گردد:

1-   طرح تحقیقاتی دکتر محمدرضا آی با کد  30847 مربوط به پایان نامه دانشجو  آزاده امامی

2-   طرح تحقیقاتی دکتر علی اکبر صبور یراقی با کد 31304 مربوط به پایان نامه دانشجو  HUSSAINI ALHASSAN MOHAMMED

3-   طرح تحقیقاتی دکتر آناهیتا ترکمان بوترابی با کد 30941 مربوط به پایان نامه دانشجو آرش نیک خلق

4-   طرح تحقیقاتی دکتر محمدجواد حسین زاده عطار با کد 31581 مربوط به پایان نامه دانشجو سید علی جزایری طهرانی

5-   طرح تحقیقاتی دکتر  سید جمال الدین شاه طاهری با کد 31543 مربوط به پایان نامه دانشجو حمیدرضا پورآقا شاه نشین

6-    طرح تحقیقاتی دکتر عباس شفیعی با کد 31346 مربوط به پایان نامه دانشجو لیلا کریم

7-   طرح تحقیقاتی دکتر مهدی وزیریان با کد 31291 مربوط به پایان نامه دانشجو نیوشا سوری

8-   طرح تحقیقاتی دکتر مهدی وزیریان با کد 31201 مربوط به پایان نامه دانشجو تینا حرمی پور

9-   طرح تحقیقاتی دکتر مهدی وزیریان با کد 31184 مربوط به پایان نامه دانشجو عسل معینی

10-   طرح تحقیقاتی دکتر مهدی وزیریان با کد 30894 مربوط به پایان نامه دانشجو  کاملیا کلافی

11- طرح تحقیقاتی دکتر مهدی وزیریان با کد 30855 مربوط به پایان نامه دانشجو پرندیس تبریزی

12-   طرح تحقیقاتی دکتر مهدی وزیریان با کد 30841 مربوط به پایان نامه دانشجو مریم منصف اصفهانی

13-   طرح تحقیقاتی دکتر مهدی وزیریان با کد 30842 مربوط به پایان نامه دانشجو مهزاد فرزد

14-   طرح تحقیقاتی دکتر مهدی وزیریان با کد 30845 مربوط به پایان نامه دانشجو  سعید اسلامی مقدم

15-   طرح تحقیقاتی دکتر مهدی وزیریان با کد 30728 مربوط به پایان نامه دانشجو بهاره اوحدی حائری

16-   طرح تحقیقاتی دکتر مهدی وزیریان با کد 31313 مربوط به پایان نامه دانشجو نویده نوارچی

17-   طرح تحقیقاتی دکتر مهدی وزیریان با کد 30843 مربوط به پایان نامه دانشجو پریسا سلطانی نسب

18-   طرح تحقیقاتی دکتر حمید اکبری جور با کد 30669 مربوط به پایان نامه دانشجو  مینا اکبری

19- طرح تحقیقاتی دکتر مهدی شفیعی اردستانی با کد 31484 مربوط به پایان نامه دانشجو صبا کرم

20-   طرح تحقیقاتی دکتر حمیدرضا منصف اصفهانی با کد 31630 مربوط به پایان نامه دانشجو نعیم کریم پور فرد

21-   طرح تحقیقاتی دکتر مریم قوام با کد 31569 مربوط به پایان نامه دانشجو مرجان السادات سلیمان پور

22-   طرح تحقیقاتی دکتر مریم قوام با کد 31570 مربوط به پایان نامه دانشجو  مریم نعیمی طبیعی

23-طرح تحقیقاتی دکتر مینا خیام زاده با کد 31449 مربوط به پایان نامه دانشجو فریماه ایزدی بنام

24-   طرح تحقیقاتی دکتر لادن مدنی با کد 30332 مربوط به پایان نامه دانشجو  شهرزاد جمیلی امامی

25- طرح تحقیقاتی دکتر نازنین کیومرثی با کد 30333 مربوط به پایان نامه دانشجو امیرحسین هنری

26-   طرح تحقیقاتی دکتر ارغوان تنکابنی با کد 29609 مربوط به پایان نامه دانشجو امیررضا پدرام

27-   طرح تحقیقاتی دکتر مونا صادق با کد 28942 مربوط به پایان نامه دانشجو هستی سهرابی

 

 

 

 

 

 

 

 

تهیه و درج خبر: مریم خورشید

 

 

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close